Facebook Twitter
requiresafe.com

Cách để Có được Một Thỏa Thuận Tốt Trên Sàn Gỗ Cứng Mới

Đăng trên Thang Chín 18, 2022 bởi Branden Mausbach

Thành thật mà nói, bạn có phải là một trong những cá nhân có thêm thời gian hơn tiền không? Tôi cũng vậy. Khi tôi cần đặt một sàn gỗ cứng tươi trong nhà riêng của mình, tôi đã không vội vàng và bắt đầu ném hàng ngàn đô la vào bất kỳ nhà thầu nào cung cấp dịch vụ của họ nếu bạn hỏi tôi. Những gì tôi có nhu cầu phải làm là dành thời gian và khám phá cách mọi người bắt đầu giảm giá cho việc lắp đặt sàn gỗ cứng mới.

  • Tìm kiếm 'Bán hàng nhà thầu' tại những nơi như Home Depot và Lowe's. Đây có thể là một mẹo nhỏ tuyệt vời mà chúng ta đang ở trong một vị trí để phát triển bằng một nghiên cứu nhỏ. Câu hỏi thực sự là liệu họ thực sự là doanh số 'nhà thầu' hay liệu họ có gần doanh số bán hàng 'hàng tồn kho', đã quen với việc đưa mọi người vào các cửa hàng để có được các sản phẩm khác. Bạn có biết những gì không? Ai quan tâm? Doanh thu giảm giá là bạn bè và gia đình bất kể họ được dán nhãn như thế nào. Giảm giá lớn hơn bạn sẽ nhận được trên sàn gỗ cứng mới của riêng bạn, càng cao. Sử dụng các doanh số này có lợi cho bạn và gọi các cửa hàng có quyền tìm hiểu xem họ đang ngày càng được tổ chức. Trên thực tế, trong trường hợp bạn may mắn, bạn thậm chí có thể có khả năng thuyết phục các nhân viên cửa hàng thông báo cho bạn sau khi bán hàng tiếp theo.
  • Đọc qua "Giảm giá sàn gỗ cứng" trên internet. Bạn có thể tìm thấy một lượng lớn các khả năng dữ liệu khác nhau cho những người đang tìm kiếm các sàn gỗ cứng giảm giá. Trên thực tế, bởi vì một cái gì đó là giảm giá không luôn luôn có nghĩa là nó thực sự có chất lượng không đạt tiêu chuẩn. Nó chỉ có nghĩa là bạn đang có được một thỏa thuận tốt hơn những người khác. Giảm giá có thể là bạn của bạn khi tìm kiếm bất cứ điều gì bao gồm các khu vực khác nhau trong nhà của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn biết về khía cạnh giảm giá của sàn gỗ cứng.
  • .